4. SINIF (KARIŞIK SORULAR)

    4. SINIF (KARIŞIK SORULAR

 

 

 1- A={0,1,2,3}     B={a,b,2,3} ise   A U B kümesi 

     aşağıdakilerden hangisidir?

  

    a- AUB={0,1,2,3,a,b,2,3}        b- AUB={0,1,2,3,a}       

    c- AUB={0,1,2,3,a,b}             d-AUB={a,b,2,3,1}

 

 2- “İki yüz bin iki yüz iki” doğal sayısının rakamlarla yazılışı

      aşağıdakilerden hangisidir?

 

      a- 200 222         b- 200 202         c- 200 220        d- 202 202

 

 3-  23 ile 54 arasında kaç tane doğal sayı vardır?

 

       a- 27                 b- 28                 c- 29                 d- 30

 

 4-  325 doğal sayısının yüzler basamağı 1 artar, birler

      basamağı 2 azalırsa sayı kaç artmış   

         olur?

 

      a- 98                  b- 97                  c- 21                 d- 12

 

 5- Aşağıdakilerden hangisi A={1,2,3} kümesine denk bir

     kümedir?

 

     a-K={a,b}         b-L={1,2}         c-M={2,3}       d-N={a,b,c}

 

 6- Kare şeklindeki masa örtüsünün bir kenarı 125 cm’dir. Bu 

      masa örtüsünün çevresi kaç cm’dir?

  

    a-375 cm            b-500 cm           c-450 cm         d-250 cm

 

 7- 4008:4=? İşleminde bölüm aşağıdakilerden hangisidir?

 

    a- 102                 b- 1002             c- 12               d- 101

 

 8- 35+4=a+35 işleminde a yerine hangi sayı yazılmalıdır?

 

    a- 39                   b- 31                    c- 4                      d- 5

 

 9- Üç basamaklı en büyük doğal sayının 1/9  ‘unun 5 katı kaçtır?

                                                                    

    a- 555                 b- 111                   c- 999                  d- 655

 

 10- Birler bölüğü 542, binler bölüğü 167 olan doğal sayı 

       aşağıdakilerden hangisidir?

 

     a- 542 167          b- 452 167          c- 167 542         d- 267 542

 

 11- Çevresi 320 m olan karenin üç kenarı kaç m’dir?

 

    a- 80 m               b- 160 m              c- 280 m          d- 240 m

 

 12- Uzun kenarı 175 cm, kısa kenarı 115 cm olan dikdörtgenin

       çevresi kaç cm’dir?

 

    a- 290 cm            b- 580 cm             c- 480 cm        d- 350 cm

 

 13- Kenarları 197 cm, 185 cm ve 216 cm olan üçgenin çevresi

       kaç cm’dir?

 

    a- 498 cm            b- 398 cm              c- 589 cm        d- 598 cm

 

 14- 32’den 81’e kadar kaç tane doğal sayı vardır?

 

    a- 49                   b- 50                      c- 51                d- 48

  

 15- 580 dm  kaç m eder?

 

    a- 58 m               b- 580 m                c- 5800m         d- 508 m

 

 16- 5 hm kaç m eder?

 

    a- 5 m                 b- 50 m                  c- 500 m         d- 5000 m

 

 17- 285 496 + ... ... = 453 080 işleminde diğer toplanan

       aşağıdakilerden hangisidir?

 

    a- 165 584           b- 167 584             c- 169 584       d- 166 584

 

 

  18- 5 ile çarpılıp 5 eklenince 85 eden sayı aşağıdakilerden

       hangisidir?

    a- 20                  b- 21                       c- 16               d- 22

 

 19- 375’in  2/5  ‘inin 50 fazlasının yarısı kaç eder?

    a- 100                b- 200                      c- 150             d- 75

 

 20- Çarpımları 500 olan iki doğal sayıdan biri 20 ise diğeri

        kaçtır?

    a- 50                 b- 23                   c- 25                      d- 21

 

 21-  4/5 ‘ünün 25 fazlasının 4 katı 340 olan sayı aşağıdakilerden

         hangisidir?

    a- 7 5                 b- 90                  c- 60                      d- 30

 

 22- “Dört yüz altı bin altmış altı” doğal sayısının basamak ve 

        sayı değerlerinin toplamı kaç eder?

    a- 406 500        b- 460 166           c- 46 200              d- 406 066

 

 23- Aşağıdakilerden hangisi bileşik kesirdir?

      a-   4/7           b- 7/5                 c- 2/27                  d- 3/13 

 

 

CEVAP ANAHTARI   1- C     2-B    3-D     4-A      5-D   6-B    7-B    8-C    9-A    10-C    11-D      12-B    13-D   14-B    15-A    16-C     17-B      18-C     19-A    20-C     21-A     22-D     23-B