4.Sınıf Matematik Kesirler Test

4.Sınıf Matematik Kesirler

           Bu Test 38 Sorudan oluşmaktadır. Zamanınız 50 dakikadır başarılar.


 

1.   500 TL’nın 2/5’ini harcadım. Kaç TL kalır?
A)400
B)300
C)200
D)100 

2.  Bir bidonun 2/5 i su ile doludur. 20 litre daha su konulursa bidonun 4/5 doluyor. Bidon kaç litreliktir?
A)100
B)50
C)40
D)60 

3.  Bir sınıfın 3/4' ü kızdır. Kızların sayısı 30 ise sınıfın tamamı kaç kişidir?
A)10
B)20
C)35
D)40

4.  Bir doğru 8 eş parçaya ayrılıyor ve 3. parça ile 6. parçaya gelen kesir sayıları toplamı kaçtır?
A)9/8
B)3/8
C)6/8
D)8/8 

5.   2/3 , 3/3 , 4/5 , 10/100 , 21 / 20 , 45/54
Yukarıdaki kesirlerden kaçtanesi basit kesirdir?

A)3
B)4
C)5
D)

6.  Düğündeki pastalar 5 eş parçalara ayrılıyor.Düğün bittikten sonra 20 parça pasta artıyor. Acaba kaç adet bütün pasta artmıştır?
A)3
B)4
C)15
D)25 

7.  Paydası 8 olan en küçük bileşik kesir ile 11/8 kesrinin toplamı kaçtır?
A)19/8
B)13/8
C)9/16
D)3/8 

8.  Bir öğrenci bir kitabın 1. gün 3/8'ini , 2. gün 2/8 ' ini okuyor.Öğrenci kitabın kaçta kaçını okumamıştır?
A)1/8
B)5/8
C)8/8
D)3/8 

9.  66 kalemin 5/6'sını 11 arkadaş paylaşırsa her birine kaç kalem düşer?
A)55
B)11
C)44
D)

10.  40 m uzunluğundaki bir kumaşın 3/4 ü satılıyor. Satılan kumaş kaç metredir?
A)20
B)30
C)32
D)36 

11.  Saat 20.45 ‘te hareket eden otobüs 5 saat 25 dakika sonra Ankara’ya varıyor. Ankara’ya saat kaçta varmış olur?
A)01.45
B)02.10
C)02.45
D)03.00 

12.   2/5- 2/7- 2/6- 2/3 - 2/8 kesirlerinini küçükten büyüğe doğru sıralarsak baştan 3. hangisi olur?
A)2/5
B)2/6
C)2/3
D)2/8 

13.  10 arkadaş 3,5 l sütü eşit olarak içiyorlar her biri sütün kesir olarak ne kadarını içmiştir?
A)1/7
B)1/10
C)3/10
D)35/100 

14.  5/6 sı 25 kişi olan bir sınıfın 1/3 ü kaç kişidir?
A)10
B)12
C)15
D)20 

15.   2/5 i 70 olan sayının tamamı kaçtır?
A)28
B)100
C)120
D)175 

16.  Aşağıdakilerden hangisi basit kesirdir?
A)3/4
B)7/5
C)5/2
D)4/3 

17.  120 liranın 2/5 ini harcadım. Kaç liram kaldı?
A)48
B)82
C)30
D)72 

18.  Aşağıdakilerden hangisi bileşik kesirdir?
A)yedi bölü altı
B)dört bölü altı
C)üç bölü altı
D)iki bölü altı 

19.  Cem, bisikleti ile gideceği yolun 5/16' ini gitmiştir. Cem bisikletiyle 15 km gittiğine göre, gideceği yolun tamamı kaç km'dir?
A)4
B)36
C)42
D)48 

20.  6/8 + 2/8 = işleminin sonucu aşağıdakiledrden hangisidir?
A)1
B)1/8
C)4/8
D)

21.  Bir yolcu gideceği yolun 4/5'ünü 12 saatte gitmiştir. Geri kalan yolu kaç saatte gider?
A)2
B)3
C)4
D)

22.  "Beş tam yüzde beş" kesrinin yazılışı aşağıdakilerden hangisidir?
A)5,00
B)5,5
C)5,50
D)5,05 

23.  Yazı tura oyununda paranın yazı gelmesiyle ilgili ne söylenebilir?
A)imkansız
B)kesin
C)olası
D)hiçbiri

24.   14/100 kesrinin virgüllü yazılışı aşağıdakilerden hangisidir?
A)0,14
B)1,4
C)1,14
D)1,40 

25.  Bir yolun 1/7'i olan 42 km asfaltlanmıştır. Yolun tamamı kaç km dir?
A)60
B)153
C)194
D)294 

26.  Bir koşucu, koşması gereken yolun 2/5 ini tamamladı. Geriye yolunun kaçta kaçı kaldı?
A)4/5
B)3/5
C)2/5
D)1/5 

27.   ........+75/25=100/25 işleminde boş bırakılan yere,aşağıdakilerden hangi kesir sayısı gelmelidir?
A)15/25
B)25/25
C)35/25
D)45/25 

28.  7/16 + 8/16 + 4/16 = ?  işleminin sonucu kaçtır?
A)15/16
B)19/16
C)21/16
D)36/16 

29.   60/100'ı 1200 olan sayının tamamı kaçtır?
A)2
B)300
C)12000
D)2000 

30. 5/8'i 35 m olan halatın 3/7'ü kaç m dir?
A)42
B)33
C)24
D)18 

31.  Paramın 1/5 ‘i ile ekmek ,3/5 ‘i ile meyve aldım. Paramın kaçta kaçı kaldı?
A)4/5
B)5/5
C)1/5
D)3/5 

32.  0,5  -  0,55  -  1,005  -  0,799 ondalık sayılarından en büyüğü hangisidir?
A)0,5
B)0,55
C)1,005
D)0,799 

33.   0,541 ondalık sayısının yüzdebirler basamağındaki sayı kaçtır?
A)0
B)5
C)4
D)

34.  Bir saatin 3/4'ü, bir saatin 3/5'ünden kaç takika fazladır?
A)15
B)10
C)9
D)6  

35.  Annemin 64 YTL’si vardı. Annem parasının 2/8 ‘i ile defter, 3/8’i ile kitap aldı. Annemin kaç YTL ‘si kaldı?
A)20
B)24
C)28
D)32 

36.  Ahmet'in boyu,1,21 m dir.Ahmet'in asansörü kendi kendine kullanabilmesi için, boyu en az 150 cm olmalıdır.Ahmet'in kaç cm daha uzaması gerekir?
A)0,5 m
B)21 cm
C)29cm
D)0,29cm 

37.  0,25 ondalık kesrinin , kesir olarak yazılışı aşağıdakilerden hangisidir?
A)5/1
B)1/4
C)4/1
D)3/5 

38.  96 cm’nin 2/3 ‘ü kaç cm’dir?

A)64
B)32
C)96
D)34

 

                     CEVAP ANAHTARI

 


 

  1) CevapB      2) CevapB      3) CevapD       4) CevapA

 

  5) CevapB      6) CevapB      7) CevapA       8) CevapD

 

  9) CevapD    10) CevapB    11) CevapB    12) CevapB

 

13) CevapB    14) CevapA    15) CevapD    16) CevapA

 

17) CevapD    18) CevapA    19) CevapD    20) CevapA

 

21) CevapB    22) CevapD    23) CevapC    24) CevapA

 

25) CevapD    26) CevapB    27) CevapB    28) CevapB

 

29) CevapD    30) CevapC    31) CevapC    32) CevapC

 

33) CevapC    34) CevapC    35) CevapB    36) CevapC

 

37) CevapB    38) CevapA