5. SINIF GENEL TEKRAR TESTİ

5. SINIF GENEL TEKRAR

1- 42 ile 80 arasında kaç doğal sayı vardır?

 

     A. 39      B. 38      C.37      D. 36

 

 2) 5ab7 sayısında a’yı 3 eksiltip b’yi 2 artırırsak sayıda

     nasıl bir değişiklik olur?

 

    A. 280 azalır             B. 280 artar

    C. 300 azalır.            D. 300 artar

 

3)  23a5 sayısının basamaklarındaki rakamların toplamı

     aşağıdakilerden hangisi olamaz?

 

      A.10      B. 12      C. 19      D. 20

 

4)  ab - ba = 2c işlemine göre c doğal sayısı kaçtır?

 

      A. 2      B. 6      C. 7      D. 8

 

5)  A+10>30 ve B - 4>15 olduğuna göre A ile B’nin

      toplamı en az kaç olabilir?

 

      A. 41      B. 42      C. 43      D. 44

 

6) Sayı değerleri toplamı 9 olan ,birbirinden farklı iki

     basamaklı kaç değişik sayı yazılabilir?

 

      A. 5      B. 8      C. 9      D. 10

 

7)  (a73) ve (3b5) sayılarına göre a ve b rakamlarının

      basamak değerleri toplamı aşağıdakilerden hangisi

      olamaz?

 

      A. 72      B. 100      C. 400      D. 760

 

8)  n bir doğal sayıdır.Buna göre aşağıdakilerden

      hangisi daima bir çift sayıdır?

 

      A. 2n -1             B. 2n+1

      C. 2n+2             D. 4n+1

 

9)  n bir doğal sayıdır. n + 8 < 20 olduğuna göre n yerine

      gelebilecek kaç doğal sayı vardır?

 

      A.10      B. 11      C.12      D.14

 

10)  Aşağıdakilerden hangisi ardışık üç doğal sayının

        toplamı olamaz?

 

      A. 57      B. 75      C. 85      D. 96

 

11)  a bir çift sayma sayısı,b ise bir tek sayma sayısı

       olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi bir tek sayıdır?

 

      A. 2b+a             B. a+b

      C. 2b- a             D. 2a+2b

 

12) 10’dan 28’e kadar olan ardışık çift doğal sayıların

       toplamı kaçtır?

 

      A. 44      B. 38      C. 380      D. 190

 

13)  İki sayının toplamı 62 dir. Büyük sayının yarısı ,

        küçük sayının yarısından 8 fazla olduğuna göre büyük

        sayı kaçtır?

 

      A. 78      B. 39      C. 16      D. 35

 

14)  MN+MN+MN= 1N8 ise M kaçtır?

 

      A. 3      B. 4      C. 5      D. 6

 

15)  2a53 ve 4a8 sayılarında a’ların basamak değerleri

        toplamı 440’tır. Bu sayıların toplamı kaçtır?

 

      A. 2801      B. 2886      C. 2900      D. 2901

 

16)  A+B =13 ise CA + CB işleminin sonucu en çok kaç olur?

 

      A. 173      B. 193      C. 203      D. 213

 

17)  İki basamaklı bir sayının basamaklarının yerleri

       değiştirilip ilk sayı ile toplanıyor.. Toplam

       aşağıdakilerden hangisi olamaz?

 

      A. 99      B. 110      C. 120      D. 132

 

18)  AB+BA =121 olduğuna göre AB sayısı kaç olabilir?

 

      A. 63      B. 65      C. 72      D. 84

 

19) A+B = 36,  A+C = 40,   B+C= 48 olduğuna göre  A + B + C

       işleminin sonucu kaçtır?

 

      A. 58     B. 60      C. 62      D. 64

 

20) Bir çıkarma işleminde fark 36dır. Eksilen 16 artırılır,

       çıkanı 10 eksiltirsek yeni fark kaç olur?

 

      A.30      B. 42      C. 52      D. 62

 

21) Bir çıkarma işleminde fark 45 tir.Eksileni 10, çıkanı 15

       eksiltirsek yeni fark kaç olur?

 

      A. 20      B. 40      C. 50      D. 70

 

22)  Bir çıkarma işleminde fark çıkanın 4 katıdır. Eksilen

       130 olduğuna göre fark kaçtır?

 

      A. 104      B. 102      C. 94      D. 26

 

23)  A-B= 27; B-27= 18 olduğuna göre A kaçtır?

 

      A. 45      B. 46      C. 71      D. 72

 

24)  Bir çıkarma işleminde çıkan ,eksilenin yarısı kadardır.

        Fark 32 olduğuna göre eksilen kaçtır?

 

      A. 48      B. 64      C. 96      D. 128

 

25)  Bir çıkarma işleminde eksilen ile çıkanın toplamı 102,

        fark 36dır. Çıkan kaçtır?

 

      A. 33      B.34      C. 51      D. 66

 

26)  Bir çıkarma işleminde eksilen ile farkın toplamı 96,

        çıkan 30dur.Fark kaçtır?

 

      A.33      B.36      C. 38      D. 66

 

27)  Bir çıkarma işleminde eksilen farkın 3 katıdır. Çıkan

       66 olduğuna göre eksilen kaçtır?

 

      A. 200      B. 105      C. 104      D. 99

 

28)  Bir çıkarma işleminde eksileni 10 artırır, çıkanı 10

        eksiltirsek farkta nasıl bir değişme olur?

 

      A. 20 azalır           B. Değişmez

      C. 20 artar            D. 10 artar

 

 

29)  Bir çıkarma işleminde eksilen farkın 5 katıdır. Buna

        göre çıkan aşağıdakilerden hangisi olamaz?

 

      A. 24      B. 36      C. 38      D. 52

 

30)  Bir çıkarma işleminde fark 32 dir. Çıkan farkın 3

        katı olduğuna göre eksilen kaçtır?

 

      A. 96      B. 102      C. 112      D. 128