AÇILAR VE AÇI ÇEŞİTLERİ 4.Sınıf

 

4.Sınıf Matematik Açılar ve Açı Çeşitleri

        

       Bu Test 21 Sorudan oluşmaktadır. Zamanınız 30 dakikadır başarılar.

 1.  78 derecelik açının dik açı olabilmesi için kaç eklemeliyiz?

A)15
B)12
C)20
D)5

2.  Ölçüsü 180 derece olan açı hangisidir?
A)Dar açı
B)Geniş açı
C)Doğru açı
D)Tümler açı

3.  Aşağıdakilerden hangisi dar açıdır?
A)80
B)92
C)120
D)95

4.  Bir üçgenin iç açılarının ölçüleri toplamı kaç derecedir?
A)180
B)90
C)360
D)25


5.  Tam açıdan 60 derecelik açıyı çıkarırsak kaç derecelik açı 

       olur?

A)300
B)120
C)100
D)180

6.  Aşağıdakilerden hangisi en büyük dar açıdır?
A)90
B)80
C)99
D)89


7.   45 derecelik bir dar açı, en az kaç derece daha büyürse

       geniş açı olur?

A)45 derece
B)46 derece
C)90 derece
D)91 derece


8.  Saat tam 3 iken akrep ve yelkovan arasındaki açı kaç

     derecedir?

A)60 derece
B)90 derece
C)120 derece
D)0 derece

9.  Bir üçgende kaç tane 60 derecelik iç açı vardır?
A)3
B)4
C)2
D)9

10.   Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A)Ölçüsü 90 dereceden küçük olan açılara dar açı 

      denir.
B)Ölçüsü 90 derece olan açılara geniş açı denir.
C)Geniş açının ölçüsü 90 dereceden büyüktür.
D)Dik açıların ölçüsü 90 derecedir.


11.  Aşağıdakilerden hangisi dar açıdır?
A)150
B)98
C)90
D)78

12.  Saatiniz tam üçü gösterirken oluşan açı kaç derecedir?
A)45
B)100
C)25
D)90

13.   Aşağıdakilerden hangisi dar açıdır?
A)33 derece
B)90 derece
C)122 derece
D)180 derece

14.  Kaç dereceye kadar olan açılara dar açı denir?
A)90
B)45
C)120
D)15

15.  Bir dik üçgende iki dar açının toplamı kaç derecedir?

A)40
B)90
C)100
D)120

 

 

 

           16. En büyük geniş açı ile en küçük dar açının toplamı kaç derecedir?

A)90
B)180
C)179
D)181

17. Açıları ne ile ölçeriz?
A)Pergel
B)Cetvel
C)İletki
D)santimetre

18. En büyük dar açı ile 50 derelik açının toplamı kaç derecedir?
A)90
B)140
C)139
D)181


19. İkizkenar bir üçgenin taban açılarından birisi 80 derecedir. Tepe

      açısı kaç derecedir?

A)20
B)80
C)30
D)15

20. Aşağıdaki harflerin hangisinde açı vardır?
A)N
B)Ç
C)B
D) Ş

21. Bir tam açının ölçümü kaç derecedir?

A)360
B)180
C)90
D)0

 

 

 

CEVAP ANAHTARI

 

  1) CevapB    2) CevapC     3) CevapA      4) CevapA

 

  5) CevapA    6) CevapD     7) CevapB      8) CevapB

 

  9) CevapA  10) CevapB  11) CevapD   12) CevapD

 

13) CevapA  14) CevapA  15) CevapB   16) CevapB

 

17) CevapC  18) CevapC  19) CevapA   20) CevapA

 

21) CevapA