ÇOKGENLER TEST 1

 

5.Sınıf Matematik Çokgenler-1

Bu Test 22 Sorudan oluşmaktadır, Zamanınız 40 dakikadır başarılar.


1. Çeyrek çember kaç derecelik yaydır?

180
90
45
30

Cevap90 

 


2. Aşağıdakilerden hangisi yamuğun ortak özelliklerinden birisidir?

Bütün kenar uzunlukları eşittir.
karşılıklı kenar uzunlukları eşittir.
Düzgün çokgendir.
Karşılıklı kenar çiftlerinden en az biri paralel doğru parçalarından oluşur.

CevapKarşılıklı kenar çiftlerinden en az biri paralel doğru parçalarından oluşur

 


3. Açıları ve kenar uzunlukları eşit olan çokgenlere ne denir?

Üçgen
Düzgün çokgen
Dikdörtgen
Altıgen

CevapDüzgün çokgen

 


4. Çevresinin uzunluğu 75 cm olan düzgün beşgenin bir kenar uzunluğu kaç cm'dir?

10
12
15
17

Cevap15  
5. Hangi çokgenin çevre uzunluğunun bilinmesi kenar uzunluklarını bulmak için yeterli olmaz?

Dikdörtgen
Düzgün altıgen
Düzgün beşgen
Kare

CevapDikdörtgen 


6. Aşağıdaki sayılar arasında bir ilişki vardır. Buna göre ? olan yere hangi sayı gelmelidir?        

 

3------11

4------18

5------27

6------?

 

42
39
38
40

Cevap38  
7. Çevresi 45 cm olan düzgün beşgenin bir kenarının uzunluğu kaç cm olur?

8
9
6
7

Cevap9  
8. Aaşğıdakilerden hangisi düzgün çokgen değildir?

Eşkenar üçgen
Düzgün beşgen
Düzgün altıgen
İkizkenar üçgen

Cevapİkizkenar üçgen  
9. Kenar uzunluğunun 3/4'ü 9 dm olan düzgün beşgen şeklindeki masa örtüsünün çevresi kaç dm'dir?

60
56
52
48

Cevap60  
10. Düzgün altıgen şeklindeki bir tarlanın çevresine 3 sıra dikenli tel çekilecektir. 1080 m tel kullanıldığına göre tarlanın bir kenar uzunluğu kaç cm dir?

60
56
48
36

Cevap60  
11. Bir kenar uzunluğu 25 cm olan düzgün altıgenin çevresi kaç metre eder?

150
15
1,5
1,2

Cevap1,5  
12. Bir kenar uzunluğu 36 cm olan bir kareyle düzgün altıgenin çevreleri eşittir.Buna göre düzgün altıgenin bir kenar uzunluğu kaç cm'dir?

24
22
20
18

Cevap24  
15. Düzgün beşgenin iç açıları toplamı kaç derecedir?

180
540
360
720

Cevap540  
16. Düzgün altıgenin bir iç açısının ölçüsü kaç derecedir?

90
180
360
120

Cevap120  
17. Aşağıdakilerden hangisi paralelkenar özelliği taşımaz?
Eşkenar dörtgen
Kare
Yamuk
Dikdörtgen

18. Hangisi düzgün çokgen değildir?
eşkenar üçgen
kare
düzgün beşgen
paralel kenar

19. ABCD bir paralel kenar ve Daçısı 120 derece ise A kaçtır?
120
60
80
40


CEVAP ANAHTARLARI EN KISA SÜREDE EKLENECEKTİR....

 

YANLIŞ BULDUĞUNUZ SORUYU LÜTFEN BİLDİRİNİZ !!!