DÖRT İŞLEM PROBLEMLERİ 4.SINIF

4.Sınıf Matematik Dört İşlem Problemleri

Bu Test 50 Sorudan oluşmaktadır, Zamanınız 60 dakikadır Başarılar.

1.  2 basamaklı 3 sayının toplamı 208 dir. En küçük sayı en az kaçtır?
A)98
B)99
C)10
D)11


2.  Boyu, eninin iki katı olan dikdörtgen şeklindeki bir sınıfın çevresinin uzunluğu 54 m ise, boyu kaç metredir?

A)6
B)9
C)12
D)18

3.  56509 sayısında “5” lerin basamak değerleri toplamı kaçtır?
A)15
B)10
C)5500
D)50500


4.  Çifti 200 000 lira olan kalemlerden iki düzinesinin parası ile tanesi  24 000 liraya kaç silgi alınır?

A)10
B)15
C)100
D)250


5.  Üç basamaklı en küçük sayı ile en büyük sayının toplamı kaç eder?

A)200
B)769
C)999
D)1099


6.  Düzinesi 48 TL olan bardaklardan 3 tane alırsak kaç TL öderiz?

A)12
B)14
C)16
D)18


7.  Saat 7.35 te Ankara’dan hareket eden uçak saat 8.30 da İstanbul’a varıyor. Yolculuk kaç dakika sürüyor?

A)55
B)65
C)95
D)105


8.   12342 sayısının onlar basamağını 2 , yüzler basamağını 3 eksiltirsek sayımız kaç eksilir?

A)330
B)320
C)230
D)223

9.  Çözümlenişi 4 onbinlik, 5 yüzlük ve 6 birlik olan sayı kaçtır?
A)45600
B)40560
C)40506
D)40056


10.  Bir havuzabiri dakikda 30 diğeri 20 litre su akıtıyor. Alttan bir boru da dakikada 35 litre suyu tahliye ediyor. 3 boru beraber  açıkken havuz 3 saatte doluyor. Havuz kaç litreliktir?

A)2700
B)9000
C)3000
D)6300


11.  Ali’nin bir adımı 50 cm dir. Boyu, eninin 3 katı olan dikdörtgen şeklindeki bir arsanın çevresinin uzunluğu Ali'nin adımlarıyla 240 adımdır. Arsanın boyu kaç metredir?

A)35
B)40
C)45
D)50


12.  “346 < a” eşitsizliğinde “a” yerine yazılabilecek en küçük sayının rakamlarının sayı değeri toplamı kaçtır?

A)345
B)347
C)12
D)14

13.   1 hafta 3 gün kaç saattir?
A)72
B)108
C)120
D)240


14.   4, 8, 0, 5 rakamları birer kez kullanılarak yazılabilen dört basamaklı en büyük sayı kaçtır?

A)8045
B)8054
C)8450
D)8540


15.  Rakamları birbirinden farklı üç basamaklı en büyük çift sayı ile, rakamları birbirinden farklı üç basamaklı en küçük tek sayının toplamı kaçtır?

A)1089
B)1100
C)1099
D)1009


16.  Anne ile oğlounun yaşları toplamı48 dir.Annenin yaşı oğlunun    yaşının 7 katı olduğuna göre oğlu kaç yaşındadır?

A)8
B)6
C)42
D)12


17.  1/2 + 3/2  işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

A)2
B) 3tam2/3
C)9tam2/9
D)9tam2/3


18.   Gülcan 11 yaşındadır.Annesinin yaşı Gülcan’ın yaşının 3 katından 6 eksiktir. Gülcan ile annesinin yaşları toplamı kaçtır?

A)38
B)27
C)41
D)50

19.  2 saatin üzerine 3 çeyrek saat daha eklense kaç dakika olur?
A)195
B)175
C)165
D)135


20.   Tuğçe'nin kütlesi Özge'nin kütlesinden 7400 g daha fazladır. İkisinin kütleleri tolamı 60000 g dır.Özge'nin kütlesi kaç g dır?

A)27400
B)25000
C)26300
D)28000


21.  Bir çiftlikte bulunan 25 ördek ve 32 tavşanın toplam ayak sayısı kaçtır?

A)178
B)188
C)190
D)200


22.   Ayşe 10 yaşındadır.annesi ayşe'nin yaşının 2 katından 10 fazladır. annesi kaç yaşındadır?

A)20
B)30
C)40
D)50


23.  Günde 2 litre süt kullanan bir aile sütün litresini 50 kuruştan alıyor. Bu ailenin 4 haftalık süt parasını bulunuz.

A)2
B)56
C)28
D)14


24.   Yiğit, sepetteki elmaların 3/7ünü annesine, 2/7 sini de arkadaşına veriyor. Geriye 18 tane elma kaldığına göre, sepette kaç tane elma vardı?

A)56
B)63
C)69
D)72

25.  Hangi sayının 2 katının2 eksiği 28 eder?
A)60
B)24
C)15
D)30

26.  Hangi sayının yarısından 5 çıkarılırsa 12 olur?
A)25
B)28
C)34
D)36

27.   Hangi sayının 25 fazlasının yarısı 50 eder?
A)25
B)50
C)65
D)75

28.  4 ardışık sayının tek toplamı 296 dır. Küçük saytıyı bulunuz.
A)75
B)77
C)69
D)71


29.  3,841 ; 3,82 ; 3,8 ; 3,851 ; 3,099 ; 3,9 verilen sayılardan kaç tanesi 3,84 ten  büyüktür?

A)1
B)2
C)3
D)4


30. Sınıfımızda sınıf başkanlığına iki kişi aday oldu.Herkes seçime katılıp oy  kullandı.Emre 14 oy farkla başkan seçildi. Berk ise 15 oy alarak seçimi  kaybetti. Herkes bir oy verdiğine göre sınıfımızın mevcudu kaçtır?

A)29
B)44
C)28
D)30


31.  9 tane çikolata ve 6 tane sakız için 84 TL ödenmiştir.3 tane çikolata ve 2 tane sakız için kaç lira ödenir?

A)56
B)42
C)36
D)28


32.  Demet 10, Serkan 12 yaşındadır. 4 yıl sonra ikisinin yaşları toplamı kaç olur?

A)26
B)28
C)30
D)24


33.  Çeyrek ekmek ile bir ekmeğin toplamı ne kadar ekmek yapar?

A)1 tam 1 çeyrek
B)1 tam 1 yarım
C)2 tam
D)2 tam1 çeyrek


34.  Bir çuvalda 46 kg mısır vardır. Pazara 3 çuval mısır götüren çiftçi mısırların 106 kg'ını sattı. Geriye kalan mısırlar kaç kilogramdır?

A)32
B)34
C)42
D)36


35.   903 009 sayısının çözümlenmiş şekli aşağıdakilerden hangisidir?

A)(9x100 000)+(3x1000)+(9x1)
B) 9x100 000)+(3x100)+(9x10)
C) (9x10 000)+(3x1000)+(9x1)
D) (9x10 000)+(3x100)+(9x10)


36.   99 101 sayısına hangi sayı eklenirse altı basamaklı en küçük doğal sayı elde edilir?

A)999
B)989
C)909
D)899


37.  Dört kişilik bir ailenin yaşları toplamı 149'dur. Kaç yıl önce dört kişinin yaşları toplamı 117 idi?

A)7
B)6
C)8
D)5

38.  Aşağıda okunuşları verilen sayılardan en küçüğü hangisidir?
A)yedi yüz otuz bir bin üç yüz
B)yedi yüz otuz bir bin otuz
C)yedi yüz otuz bin on üç
D)yedi yüz otuz bin yüz üç


39.  Biri diğerinin 4 katı olan iki sayıdan büyüğü, küçüğünden 48 fazladır. Büyük sayı kaçtır?

A)16
B)24
C)48
D)64


40.  90 kg un her biri 300 gram olan paketlere konuluyor. Kaç adet 300 gramlık paket yapılmış olur?

A)27
B)30
C)300
D)3000


41.  (24 x 3) - 14 < K sıralamasında K yerine gelebilecek en küçük doğal sayı kaçtır?

A)58
B)59
C)68
D)69


42.  17 kg vişne 28 kg şeker ile karıştırılarak 15 kavanoz reçel yapılıyor. Bir kavanozdaki reçel kaç gramdır?

A)2500
B)3000
C)7000
D)12000


43.   Aşağıdaki toplama işleminin çarpma işlemiyle gösterilişi hangisidir?

                            15+15+15+15+15+15+15+15+15

A)15x8
B)15x7
C)7x15
D)9x15


44.  16 ton kömürün önce 7800 kilogramı, sonra 6200 kilogramı

        satıldı. Geriye kaç ton kaldı?

A)200
B)20
C)2
D)1


45.  3, 4, 0, 7 rakamlarından oluşan(dört basamaklı)en küçük tek doğal  sayı hangisidir?

A)4307
B)3047
C)7043
D)7340

46. Aşağıdakilerden hangisi 1750 cm ‘ye eşittir?
A)1m75cm
B)1m750cm
C)17m 50cm
D)175m


47.  Dedem Cumhuriyetin ilanında 3 yaşindaymış.Acaba yaşasaydı 2020 yılında kaç yaşında olurdu?

A)98
B)99
C)100
D)101


48.   750 YTL’nin önce 250 YTL’si ,sonra geriye kalanın yarısının 100 fazlası harcandı. Geriye kaç YTL kaldı?

A)50
B)150
C)250
D)350


49.  Boşken ağırlığı 1 ton gelen bir arabaya ağırlıkları eşit 4 kişi binince arabanın ağırlığı 1280 kg oluyor. Arabaya binen bir kişinin ağırlığı kaç kg’dir?

A)55
B)60
C)65
D)70

50. İki sayının toplamı 245, farkı 115 ise, büyük sayı kaçtır?
A)145
B)180
C)190
D)225

CEVAP ANAHTARI

   1) CevapC   2) CevapD   3) CevapD   4) CevapD    5) CevapD

 6)  CevapA   7) CevapA   8) CevapB   9) CevapC  10) CevapA

11) CevapC 12) CevapC 13) CevapD 14) CevapD  15) CevapA

16) CevapB 17) CevapC 18) CevapA 19) CevapC  20) CevapC

21) CevapA 22) CevapB 23) CevapC 24) CevapB  25) CevapC

26) CevapC 27) CevapD 28) CevapD 29) CevapC  30) CevapB

31) CevapD 32) CevapC 33) CevapA 34) CevapA  35) CevapA

36) CevapD 37) CevapC 38) CevapC 39) CevapD  40) CevapC

41) CevapA 42) CevapB 43) CevapD 44) CevapC  45) CevapB

46) CevapC 47) CevapC 48) CevapB 49) CevapD  50) CevapB

BAŞARILAR...