EBOB EKOK (Obeb - Okek)

TESTİN İÇERİĞİ: 6.Sınıf Ebob-Ekok, ebob-ekok, en büyük ortak kat, en küçük ortak kat, ortak katların en büyüğü, ortak katların en küçüğü
SORU SAYISI: 10