KARE, ÜÇGEN, DİKDÖRTGEN TEST 1

 

4.Sınıf Matematik Üçgen, Kare ve Dikdörtgen - 1

Bu Test 26 Sorudan oluşmaktadır. Zamanınız 35 dakikadır başarılar.


1.  Onlar basamağı 7 olan en büyük 3 basamaklı doğal sayı ile birler

     basamağı 6 olan en küçük 2 basamaklı doğal sayının çarpımı

     kaçtır?

A)15676
B)15766
C)15664
D)15646

2.  980 sayısı 160 kat artırılırsa bu sayı kaç olur?
A)156912
B)156902
C)156800
D)159912


3.   2 yüzlük + 7 onluk + 3 birlikten oluşan sayının 18 ile çarpımı

      kaçtır?

A)3914
B)3924
C)4912
D)4914

4.   Aşağıdakilerden hangisi üçgen çeşitlerinden değildir?
A)dar açılı üçgen
B)büyük açılı üçgen
C)geniş açılı üçgen
D)dik açılı üçgen


5.   Bir ABC üçgeninde A açısı 100 derecedir.B ve C açısı birbirine

      eşit olduğuna göre C açısı kaç derecedir?

A)40
B)45
C)50
D)55

6.   Karenin çevresini nasıl hesaplarız?
A)tüm kenar uzunluklarını toplayarak
B)tüm kenar uzunluklarını çıkararak
C)tüm kenar uzunluklarını çarparak
D)tüm kenar uzunluklarını bölerek

7.   Aşağıdaki şekillerden hangisi karedir?
A)dikdörtgen
B)üçgen
C)çember
D)kare

8.   Karşılıklı iki kenarları birbirine eşit olan dörtgene ne denir?
A)kare
B)üçgen
C)açı
D)dikdörtgen

9.   Alanı 25m kare olan bir kare salonun çevresi kaç m dir?
A)25
B)20
C)15
D)5

10.   Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A)Bir üçgenin iç açıları toplamı 180 derecedir.
B)Bir üçgenin üç kenarı vardır.
C)Bir üçgenin üç açısı vardır.
D)Bir üçgende tüm kenarlar eşit olmak zorundadır.

11.   Karenin bir açısının ölçüsü kaç derecedir?
A)60
B)90
C)100
D)180


12.   Kenar uzunlukları; 3 cm, 3cm, 3 cm olarak verilen üçgen

         kenarlarına göre hangi grupta yer alır?

A)düz kenar üçgen
B)çeşit kenar üçgen
C)ikiz kenar üçgen
D)eş kenar üçgen


13.   İki açısının toplamı 126 derece olan bir üçgenin bilinmeyen açısı

         kaç derecedir?

A)52
B)54
C)56
D)82

14.  Çevresi 20 cm olan karenin alanı kaç santimetrekaredir?
A)15
B)20
C)25
D)30


15.   Dikdörtgen şeklindeki bahçemizin eni 13 metredir.Boyu ise

        eninin 2 katıdır. Bahçemizin alanı kaç m karedir?

A)78
B)338
C)26
D)248
 


16.   İki karenin çevrelerinin toplamı 100 cm dir.Birinci karenin

        çevresi 36 cm olduğuna göre,ikinci karenin bir kenarının

        uzunluğu kaç cm dir?

A)13 cm
B)10 cm
C)15 cm
D)16 cm


17.   İki dikdörtgenin çevresinin toplamı 26 cm dir?Birinci

        dikdörtgenin çevresi 16 cm dir?İkinci dikdörtgenin kısa kenarı

        EN FAZLA kaç cm olur?

A)1 cm
B)2 cm
C)3 cm
D)4 cm


18.   Kenar uzunlukları 3 m, 4 m ve 5 m olan üçgenin, çevresinin

        uzunluğunun 1/3'ni bulunuz?

A)12
B)4
C)3
D)5


19.  Uzun kenarı 20 birim ,kısa kenarı 10 birim olan dikdörtgen ile

       çevre uzunluğu aynı olan karenin bir kenarının uzunluğu kaç

       birimdir?

A)10
B)15
C)20
D)25


20.  Kenarları birbiriyle ardışık sayılardan meydana gelen bir 

        üçgenin, çevresi 312 m ise bu üçgenin, en küçük kenar

         uzunluğu kaç santimetredir?

A)104
B)103
C)102
D)12


21.   Alanı 16 birim kare olan bir dikdörtgenin eni 2 birim ise boyu kaç

         birimdir?

A)6
B)7
C)8
D)9


22.   Bir kenar uzunluğu 20 m olan eşkenar üçgenin çevresine eşit 

        uzunlukta çevresi olan karenin, bir kenar uzunluğu kaç

        metredir?

A)10
B)15
C)20
D)25

23.   Alanın ölçüsü 49 cm² olan karenin çevresi kaç cm dir?
A)28
B)32
C)36
D)42


24.  Kare şeklindeki bir havuzun çevre uzunluğunun yarısı 36 m ise,

        bu havuzun bir kenarının uzunluğu kaç metredir?

A)72
B)36
C)18
D)9


25.  Eni 17 cm ve çevresinin uzunluğu 76 cm olan dikdörtgen

       şeklindeki bir havuzun boyu kaç cm'dir?

A)22
B)21
C)20
D)19


26.  Çevresi 63 cm olan üçgenin kenarlarından her biri diğerlerinden

        3 cm fazladır.  Buna göre en uzun kenarı kaç cm'dir?

A)18
B)24
C)26
D)27


CEVAP ANAHTARI

 

 1) CevapC       2) CevapC        3) CevapD        4) CevapB    

 

  5) CevapA       6) CevapA        7) CevapD        8) CevapD

 

  9) CevapB     10) CevapD     11) CevapB      12) CevapD

 

13) CevapB     14) CevapC     15) CevapB      16) CevapD 

 

17) CevapB     18) CevapB     19) CevapB      20) CevapB

 

21) CevapC     22) CevapB     23) CevapA      24) CevapC

 

25) CevapB     26) CevapB


HATALI BULDUĞUNUZ SORUYU LÜTFEN BİLDİRİNİZ !!!