Ondalık Kesirler

4.Sınıf Matematik Ondalık Kesirler    

           1.  32,456 ondalık kesrinde 3 ile 4 rakamlarının basamak değerleri farkı kaçtır?
A)2,6
B)29,6
C)36
D)30,4 

2.   Aşağıdakilerden hangisi basit kesir değildir?
A)1/2
B)3/5
C)4/4
D)7/8 

3.  1/5 kesrinin 4 ile genişletilmişi aşağıdakilerden hangisidir?
A)1/20
B)4/5
C)4 tam 1/4
D)4/20 

4.  2/5 i 16 öğrenci olan bir sınıfın tamamının yarısı kaç öğrencidir?
A)40
B)20
C)30
D)35 

5.  Bir manav elinde bulunan 120 kg patatesin 3/10 unu 1.gün, kalanın 3/4'ünü de 2. gün satıyor. Geriye kaç kg patates kalmıştır?
A)36kg
B)90kg
C)21kg
D)84kg 

6.  ''0,01'' ondalık kesri aşağıdakilerden hangisine eşittir?
A)100/100
B)1/1000
C)10/100
D)1/100 

7.   3, 5, 7 rakamlarını birer kez kullanarak oluşturacağımız en büyük 3 basamaklı ondalık kesir hangisidir?
A)753,0
B)7,53
C)75,3
D)73,5 

8.  7,23 – 7,33 – 6,99 ondalık kesirlerin büyükten küçüğe doğru sıralanışı hangi şıkta doğru verilmiştir?
A)7,23 – 7,33 – 6,99
B)7,33 – 7,23 – 6,99
C)7,33 – 6,99 – 7,23
D)6,99 – 7,23 – 7,33 

9.  12,356 sayısının okunuşu aşağıdakilerden hangisidir?
A)oniki tam onda üçyüz elli altı
B)oniki tam binde otuz beş
C)oniki tam binde üç yüz elli altı
D)oniki tam binde üç yüz 

10.  39,167 sayısındaki 7 rakamı hangi basamaktadır?
A)onda birler
B)yüzde birler
C)binde birler
D)yüzler 

11.  Okunuşu 'bir tam yüzde beş' olan ondalık kesrin yazılışı nasıldır?
A)1,5
B)1,05
C)1,005
D)1,50 

12.  Aşağıdaki ondalık kesir karşılaştırmalarından hangisi doğrudur?
A)0,68 = 6,8
B)7,3 < 7,03
C)7,3 = 7,30
D)8,9 > 9,8 

13.  Aşağıdaki ondalık kesirlerden en küçüğü hangisidir?
A)2,055
B)2,005
C)2,5
D)2,05 

14.  Aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden farklıdır?
A)3/6
B)5/10
C)50/100
D)1/3 

15.  Aşağıdaki ondalık kesirlerden hangisi 7,1 ondalık kesri ile 7,05 ondalık kesrinin arasındadır?
A)7,07
B)7,12
C)7,2
D)7,4 

16.  27/100 kesri, ondalık kesir olarak yazılırken birbirinden farklı kaç rakam kullanılır?
A)3
B)4
C)5
D)6

17.  45/100 kesrinin ondalık gösterimi aşağıdakilerden hangisidir?
A)45
B)4,5
C)4,05
D)0,45 

18.  5,4 ekmeğimiz vardı, öğle yemeğinde 2,6’sını yedik ne kadar ekmeğimiz kaldı?
A)2,6
B)2,8
C)3,2
D)3,8 

19.  25,187 ondalık kesrinin yüzde birler basamağındaki rakamın basamak değeri kaçtır?
A)80
B)8
C)0,8
D)0,08 

20.  1/8 kesrinin ondalık kesir ile ifadesi hangisidir?
A)0,25
B)0,125
C)0,025
D)0,005 

21.  Bir metrenin 3/5'ü ,1/4'inden kaç cm uzundur?
A)35
B)30
C)25
D)20 

22.  Aşağıdaki ondalık kesirlerden en büyüğü hangisidir?
A)0,3
B)0,25
C)0,07
D)0,1 

23.  100’ün 2,5’i kaç eder?
A)20
B)30
C)40
D)50 

24.  3,65 > 3,A60 sıralamısında A yerine aşağıdaki rakamlardan hangisi gelebilir?
A)5
B)6
C)7
D)

25.  5,5 düzine kalem kaç tane kalem eder?
A)72
B)70
C)68
D)66 

26.  105,015 ondalık kesrinin okunuşu aşağıdakilerden hangisidir?
A)yüz beş tam onda on beş
B)on beş tam binde on beş
C)yüz beş tam yüzde onbeş
D)yüz beş tam binde on beş 

27.  2 saatin 0,4' ü kaç dakikadır?
A)24
B)36
C)48
D)54 

28.  Aşağıdakilerden hangisi 7/3 kesrine denktir?
A)1 tam 1/3
B)
2 tam 1/3
C)2 tam 2/3
D)2 tam 3/3 

29.  0,5 ondalık kesrine en yakın ondalık kesir aşağıdakilerden hangisidir?
A)0,005
B)0,49
C)0,42
D)0,6 

30.  1/5 kesrinin virgül kullanılarak yazılışı aşağıdakilerden hangisidir?
A)0,5
B)1,5
C)0,2
D)0,25 

31.  Aşağıdakilerden hangisi ondalık kesirdir?
A)3/4
B)3/6
C)3/8
D)3/10 

32.  426,35 - 285,927 = ............. çıkarma işleminin sonucu kaçtır?
A)140,423
B)14,423
C)140,432
D)104,432 

33.  412,01 ondalık kesirinin okunuşu hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?
A)dört yüz on iki
B)dört yüz on iki sıfır bir
C)dört yüz on iki tam yüzde bir
D)Dört yüz on iki tam onda bir 

34.  Okulumuz kış için 75 ton kömür aldı. Ocak ayına kadar 42,765 tonunu yaktık. Kaç ton kömürümüz kaldı? A)35,235
B)32,235
C)32,335
D)33,235 

35.  Asya,bu sabah 1000 ml, akşam 1330 ml su içti. Asya bugün kaç litre su içmiştir?
A)2300 L
B)2330 L
C)2 mL 330 L
D)2 L 330 mL 

36.  Aşağıdaki kesirler büyüklük, küçüklük sırasına konulmuşlar. Yanlış olan hangisidir?

A)4,617 > 4,616
B)6,74 < 6,99
C)285,6 > 27,967
D)5,381 > 5,382

 

                                CEVAP ANAHTARI


  1) CevapB      2) CevapC      3) CevapD       4) CevapB 

 

  5) CevapC      6) CevapD      7) CevapC       8) CevapB

 

  9) CevapC    10) CevapC    11) CevapB    12) CevapC

 

13) CevapB    14) CevapD    15) CevapA    16) CevapA

 

17) CevapD    18) CevapB    19) CevapD    20) CevapB

 

21) CevapA    22) CevapA    23) CevapC    24) CevapA

 

25) CevapD    26) CevapD    27) CevapC    28) CevapB

 

29) CevapB    30) CevapC    31) CevapD    32) CevapA

 

33) CevapC    34) CevapB    35) CevapD    36) CevapD

 

HATALI BULDUĞUNUZ SORUYU LÜTFEN BİLDİRİNİZ!!!

                                                                

                                                                                            BAŞARILAR....