SAYI ÖRÜNTÜLERİ

 

4.Sınıf Matematik Sayı Örüntüleri-1

         Bu Test 39 Sorudan oluşmaktadır, Zamanınız 45 dakikadır başarılar.


1.   80046 sayısının çözümlenmiş şekli aşağıdakilerden hangisidir?
A)80 000+40+6
B)80 000+4000+6
C)800 000+40+6
D)8000+40+6

2.  Yandaki sayı dizisini hangi sayı takip etmelidir? 3 - 11 - 9 - 17 - 15 ?
A)18
B)22
C)23
D)25


3.   Binler bölüğünde 1,6 ve 3 rakamları, birler bölüğünde 4, 8, 5

     rakamları ile yazılabilecek en büyük sayı hangisidir?

A)631485
B)631854
C)854631
D)865431


4.   BANA BENA BENE SANA S.NA SENE Yukarıdaki örüntüde

      nokta ile boş bırakılan yere hangi harf yazılmalıdır?

A)A
B)İ
C)SA
D)E


5.   ARAARAAYAARA...AYA Yukarıdaki örüntüde eksik olan

       harfler hangisidir?

A)AA
B)AYA
C)ARA
D)RA


6.   3 - 5 - 9 - 17 - 33 - 65 - ?  kurallı sayı dizisinde ? yerine

      hangi sayı gelmelidir?

A)190
B)129
C)109
D)99


7.   1 - 3 - 6 - ? - 15 - 21 - ? - 36 - 45 kurallı sayı dizisinde

      soru işaretlerinin yerine sırayla hangi sayılar gelmelidir?

A)10-28
B)10-27
C)9-28
D)9-26


8.   4 - 7 - 10 - ? - 16 - 19 - ? kurallı sayı dizisinde ? işaretlerinin yerine

      sırayla hangi sayılar gelmelidir?

A)13-17
B)13-22
C)14-22
D)15-22

9.  " 6789" sayısında basamak değeri en büyük rakam hangisidir ?
A)6
B)7
C)8
D)9


10.  Ardışık beş tek doğal sayının toplamı 85 tir. Ortadaki doğal

       sayı kaçtır?

A)17
B)19
C)21
D)15


11.  A={ 3 ile 13 arasındaki tek doğal sayılar } kümesi aşağıdakilerden

        hangisidir?

A)A={4,5,7,9,12}
B)A={3,5,7,11}
C)A={5,7,9,11}
D)A={3,5,7,9,11}

12. "altı yüz bin altı" doğal sayısının rakamlarla yazılışı aşağıdakilerden hangisidir?
A)610 006
B)600 006
C)60 006
D)6 006


13.  2, 5, 9, 6 rakamlarını birer defa kullanarak yazabileceğimiz

       4 basamaklı en küçük sayı ile en büyük sayının toplamı kaçtır?

A)12 221
B)10 481
C)12 248
D)11 641


14.  KIRK kelimesi 3243 şifresi ile yazılıyor. Buna göre ARPA

        kelimesinin yazılışı hangisidir?

A)7537
B)2452
C)1321
D)5315

15.   97718 sayısından 7 rakamlarının sayı değerleri toplamı kaçtır?
A)7700
B)77
C)7
D)14


16.  "5076” sayısının rakamlarını birer defa kullanarak kaç

        değişik dört basamaklı sayı yazılır?

A)12
B)14
C)16
D)18


17.  “anahtarlar” sözcüğünün harflerinden oluşan küme

        kaç elemanlıdır?

A)7
B)5
C)6
D)4


18.  1 - 3 - 9 - ? -  81 örüntüsünde ? yerine aşağıdakilerden

        hangisi yazılmalıdır?

A)18
B)27
C)36
D)45

19.  fsgfsdgfsd    örüntüsünü tamamlayınız.
A)dsf
B)f
C)dsfd
D)sdfs


20.  Üç basamaklı doğal sayıların en büyüğü ile

       en küçüğü arasındaki fark kaçtır?

A)800
B)900
C)901
D)899

21.  Hangi sayı sırayı bozmaktadır?   4 - 9 - 15 - 22 - 29 - 39
A)29
B)39
C)22
D)15


22.   2713 sayısında basamak değerleri en büyük olan rakam ile

        sayı değeri en küçük olan rakam arasındaki fark kaçtır?

A)2000
B)1999
C)1900
D)1


23.   (2 x10000)+ (7 x 1000)+ (4x10)+ (3x1) şeklinde çözümlenmiş olan

        doğal sayının birler bölüğündeki rakamların toplamı kaçtır?

A)3
B)7
C)9
D)18


24. Aşağıdaki örüntülerde, boş bırakılan yerlere gelmesi gereken

      sayılar sırasıyla hangi şıkta verilmiştir?

      

       1 -  4 -  8 - 13 - 19  ….....

       247 - 347 - 447 - 547  ….....

       53 -  33 - 63 - 43  ….....

      1 - 2 - 5 - 26  …......

A)26 - 647 - 73 - 677
B)26 - 607 - 73 - 46
C)25 - 647 - 63 - 76
D)26 - 647 - 73 - 76

25.  Boş bırakılan yere hangi sayı gelmelidir?  2 - 6 - 18 - .... - 162
A)180
B)60
C)54
D)96


26.  Ardışığı, üç basamaklı en büyük çift sayı olan sayı

        aşağıdakilerden hangisidir?

A)996
B)997
C)998
D)1000


27.   Bir adımı 55 cm olan bir kişi, evden bakkala giderken aradaki

        mesafenin 20 adım olduğunu saymış. Bu kişinin evi ile

        bakkalın arası kaç santimetredir?

A)900
B)1100
C)1050
D)1000


28.   Aşağıda çözümlenmiş olarak verilen sayının

        okunuşu aşağıdakilerden hangisidir?

 

         300.000+70.000+5.000+30+4= ?

A)üçyüzyetmişbeşbinüçyüzdört
B)üçyüzyetmişbeşbinotuzdört
C)üçyüzyetmişbinbeşyüzotuzdört
D)üçyüzyetmişbeşotuzdört

29.  Yanlış olan sayıları bulunuz. 3 - 7 - 11 - 14 - 19 - 23 - 28
A)11-14
B)14-19
C)14-28
D)19-28


30.  Bir öğrenciye annesi kitap ve defterleri kaplaması için 3 m

       kaplama kağıdı aldı. Kitaplar için 1 m 87 santimetresini

       kullandı Defterler için kaç santimetre kaplama kaldı?

A)1m07cm
B)1m17cm
C)1m13cm
D)1m10cm

31.  Aşağıdaki uzunluklardan hangisi 120 ‘m ‘ den küçüktür?
A)1200cm
B)12km
C)100m2000cm
D)200000mm


32.   Okulumuzda dersler 7: 35’te başlayıp 12: 45’ te sona eriyor .

        Buna göre okulda ne kadar süre kalmaktayız?

A)5saat 20dakika
B)3saat 20dakika
C)6saat
D)5saat10dakika


33.   Bir köylü pazara satmak için götürdüğü 84 yumurtanın 4 /7 ‘sini

       10 YKr' den, kalanları ise 5 YKr ‘den satıyor. Köylü

        yumurtalarının tamamını kaç YKr’den satmıştır?

A)660
B)480
C)180
D)840

34.  Ardışık 5 sayının toplamı 600’dür. Büyük sayı nedir?
A)125
B)123
C)122
D)121


35.  Beş yüz yirmi bin sekiz sayısının rakamla yazılışı

        aşağıdakilerden hangisidir?

A)508 020
B)520 008
C)520 080
D)5 208


36.  Birler bölüğünde 104 ve binler bölüğünde 206 olan sayının

       rakamla yazılışı aşağıdakilerden hangisidir?

A)104 206
B)602 401
C)260 104
D)206 104


37.   407 903 doğal sayısının basamaklarındaki sayıların sayı değeri

         toplamının 3 fazlası kaçtır?

A)23
B)25
C)26
D)28

38.  10, 20, 15, 30, 25, 50, ? Yukarıdaki örüntüde ? yerine hangisayı yazılmalıdır?
A)45
B)55
C)100
D)110


 
CEVAP ANAHTARI
 

  1) CevapA       2) CevapC      3) CevapB      4) CevapD      

 

5) CevapC         6) CevapB      7) CevapA      8) CevapB     

 

9) CevapA      10) CevapA     11) CevapC   12) CevapB   

 

13) CevapA    14) CevapB    15) CevapD    16) CevapD   

 

17) CevapC    18) CevapB    19) CevapD    20) CevapD

 

21) CevapA    22) CevapB    23) CevapB    24) CevapA

    

25) CevapC    26) CevapA    27) CevapB    28) CevapB   

 

29) CevapC    30) CevapC    31) CevapA    32) CevapD   

 

33) CevapA    34) CevapC    35) CevapB    36) CevapD   

 

37) CevapC    38) CevapA