TRİGONOMETRİ ÇÖZÜMLÜ SORULAR

 

Trigonometri Çözümlü Sorular, 8.sınıf trigonometri, trigonometrik bağıntılar, sinx, cosx, tanx, cotx, trigonometri ile ilgili çözümlü sorular, birbirini 90 ye tamamlayan açılar arasındaki ilişkiler.