YANSIMA-DÖNME-ÖTELEME HAREKETLERİ TEST 2

 

Ders:Matematik
Sınıf: 8.Sınıf
Konu:Koordinat Düzleminde Öteleme, Yansıma ve Dönme Hareketleri
Soru Sayısı: 15  
Testin İçeriği : Öteleme, Yansıma, Dönme, Koordinat düzleminde öteleme, yansıma ve dönme hareketleri, geometrik şekillerin döndürülmesi, x eksenine göre simetri, y eksenine göre simetri, orjine göre dönme hareketi, öteleme-yansıma ve dönme hareketleri ile ilgili yazılı sorusu olarak kullanılabilecek sorular içeriyor.
Sayfanın sonundaki Testi Bitir butonuna basarak test sonuçlarınızı öğrenebilirsiniz.
Koordinat Düzleminde Öteleme, Yansıma ve Dönme Hareketleri TEST 2
 
Soru 1
A)
B)
C)
D)

A(+15,+27) noktasını 10 birim “x” eksenine paralel olarak sola doğru ötelersek, ötelenmiş noktanın koordinatı ne olur?


A) A’(-10,27)          B) A’(+5,+27)        C) A’(+15,+12)        D) A’(-5,+27)


Soru 2
A)
B)
C)
D)

A(+1,+2), B(-3,-4), C(-1,+5) noktalarının ordinat eksenine göre yansıması alındığında oluşan noktaların koordinatları toplamı kaç olur?

A) +6              B) +11                C) -5                D) -13 


Soru3
A)
B)
C)
D)

A(+X,+Y),  B(-X,-Y),  C(+X,-Y),  D(-X,+Y) noktalarından hangisi III. bölgede yer alır?

 

A) C(+X,-Y)        B) D(-X,+Y)         C) B(-X,-Y)         D) A(+X,+Y)

 

Soru 4
A)
B)
C)
D)

D(4 , 9),  E(3 , 2),  F(8 , 9),  A(-4 , +7) noktaları veriliyor. Bu verilen noktalara göre aşağıdakilerden hangisi apsistir?

 

A) 2              B) 3             C) 7             D) 9

 

Soru 5
A)
B)
C)
D)

D(+20,-30) noktasını 5 birim “y” eksenine paralel olarak yukarı doğru, 10 birim “x” eksenine paralel olarak sağa doğru ötelersek, ötelenmiş noktanın koordinatı ne olur?

 

A) D’(+15,-35)         B) D’(+20,-40)           C) D’(+30,-25)         D) D’(+25,-20)


Soru 6
A)
B)
C)
D)

H(+2 , -6) noktasını 10 birim “y” eksenine paralel olarak aşağı doğru, 16 birim "x" eksenine paralel olarak sağa doğru ötelersek, ötelenmiş noktanın koordinatı ne olur?

A) H’(+18,+4)         B) H’(+14,-16)         C) H’(+8,-10)         D) H’(+12,-22)


Soru 7
A)
B)
C)
D)

A(a,b) noktası orijin etrafın da saatin yönünde 270 derece döndürülürse, oluşan noktanın koordinatı aşağıdakilerden hangisine eşit olur?

A) A’(-a,-b)         B) A’(+b,-a)        C) A’(-b,-a)         D) A’(-b,+a)


Soru 8
A)
B)
C)
D)

A(-2 , -4) noktası 3 birim yukarı ötelenip orijin etrafında saat yönünde 270 derece döndürülürse hangi nokta elde edilir?


A) A’’(+1,-2)         B) A’’(-1,+2)        C) A’’(-1,-2)         D) A’’(+1,+2)


Soru 9
A)
B)
C)
D)
 

Soru 10
A)
B)
C)
D)

EĞİTİM ADINA HERŞEY .:: matematikk.blogcu.com ::.

Soru 11
A)
B)
C)
D)

A(2 , 5) noktası orijin etrafın da saatin tersi yönünde 360 derece döndürülürse, oluşan noktanın koordinatı aşağıdakilerden hangisine eşit olur?

A) A’(+2 , +5)         B) A’(+2 , -5)         C) A’(-2 , -5)         D) A’(-2 , +5)


Soru 12
A)
B)
C)
D)

Soru 13
A)
B)
C)
D)

Köşe noktalarının koordinatları A(8 , 7), B(8 , 3),  C(2 , 3) olan bir ABC üçgeni veriliyor. ABC üçgenini orijin etrafında saatin tersi yönünde 90 derece döndürelim. Oluşan A’B’C’ üçgeninin C noktasının koordinatı aşağıdakilerden hangisidir?

A) C’(-3 , -2)         B) C’(-3 , +2)         C) C’(+3 , -2)         D) C’(+3 , +2)


Soru 14
A)
B)
C)
D)

Soru 15
A)
B)
C)
D)

Köşe noktalarının koordinatları A(1,1) , B(3,1) , C(4,2), D(2,2) olan paralelkenarı orijin etrafında saat yönünde 90 derece döndürürsek oluşacak olan A’B’C’D’ paralelkenarının apsisler toplamının  yarısı kaçtır?

A) -2                 B) -3                 C) 2                   D) 3